ورود به سايت ثبت نام

جستجو


تصاویر

ورود اعضاءثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

پيـــام امــروز


وجدان همواره حقيقت را خلق مي كند

 

 

 

تاریخچه بیمارستان


 

مرکز آموزشی- درمانی و پژوهشی بوعلی از سال هزار و سیصدو هشتادو چهار با مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی جهت آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ارائه خدمت می نمایداین مرکز دارای یکصدو هفتاد تخت فعال در بخشهای داخلی –  جراحی – قلب – اطفال – ای سی یو – سی سی یواطاق عمل – زایشگاه و  آنژیوگرافی و بخشهای پاراکلینیک رادیولوژی – آزمایشگاهپاتولوژی – فیزیوتراپی و کاردرمانی – پزشکی هسته ای – رادیوتراپی سیتی اسکن و براکی تراپی می باشد

 این مرکز د رزمینه درمانی خدمات شایانی به مردم محروم منطقه شرق و جنوب تهران ارائه می نماید. بطوریکه در ارزشیابی سالانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای ششمین سال متوالی حائز درجه یک شده است

 بیمارستان بوعلی بابیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داد دارد.همچنین با بیمه های تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی همکاری ویژه دارد و کلیه کارمندان اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای بیمه تکمیلی دانشگاه می باشند میتوانند با ارائه معرفی نامه از اداره رفاه سازمان مرکزی  از کلیه خدمات بستری و پاراکلینیک این مرکز بطور رایگان استفاده نمایند

با توجه به اینکه ابین مرکز فاقد هرگونه بودجه دولتی می باشد همواره تلاش شده با حد اقل تعرفه ارائه خدمت گردد ولی در موارد غیر اورژاس و غیر آموزشی وجوه مختصری از بیماران دریافت می گردد که درصورت اینکه بیماردارای بیمه های تکمیلی باشد این هزینه ها پوشش داده می شود. بیمه های تکمیلی دی – دانا – ایران – سینا – شهرداری و ... با این مرکز دارای قراداد هستند